Les empreses amb més talent femení

són més rendibles

imagen

Les empreses amb més dones

en els seus Consells d'administració assumeixen menys riscos comercials

imagen

Dona,
sigues consellera

i aporta valor a l'empresa

imagen

Les dones decideixen el 80%

de les compres que es fan al món

imagen

Les empreses amb més dones

en els seus consells d'administració assumeixen menys riscos comercials

imagen