Empreses

Posem a la teva disposició les conselleres i directives més competents i preparades

Empreses

La Cambra de Comerç de Barcelona, a través de l'Observatori Dona, Empresa i Economia ha tirat endavant aquesta iniciativa amb l'objectiu d'oferir a les organitzacions l'oportunitat d'integrar als seus Consells d'Administració i equips de direcció les professionals més competents.

Amb aquest objectiu, hem posat a l'abast de les empreses una base de dades que permet fer una primera valoració del capital competencial de les candidates a Conselleres i Directives, a través del CV en clau de competències. D'aquesta manera, podreu realitzar una preselecció, assegurant el màxim nivell d' encaix entre el capital competencial de la candidata i el Perfil Professional d'una consellera i directiva, adaptat a les vostres necessitats.

Aquesta institució coneix les dificultats que tenen les organitzacions, a l'actualitat, per assegurar la seva viabilitat  i, al mateix temps, un cicle de vida equilibrat i sostenible.  Per aquest motiu, el seu interès està centrat en treballar per oferir eines i recursos innovadors que permetin a les organitzacions donar resposta a tots els reptes que ha d'afrontar en el futur.

Alguns d'aquests reptes, com  la necessitat de diferenciar-se en un entorn cada cop més competitiu, adaptar-se amb major rapidesa als canvis constants de l'entorn, aprofitar les oportunitats que ofereix la globalització i les tecnologies de la informació i la comunicació, entre d'altres, pressionen a les organitzacions a adoptar nous comportaments i valors.

Precisament, els resultats de l'estudi de El Perfil professional d'una Consellera, han posat de relleu una sèrie de factors clau per a la consolidació i creixement d'una organització. El primer, la necessitat que tot l'equip humà posi en joc un ampli ventall de competències, o sigui, un conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds. Segon, que es valorin una sèrie de competències que esdevenen clau en l'Economia del coneixement, com són la creativitat, la innovació, la iniciativa, l'adaptabilitat, la visió estratègica, la comunicació, les relacions interpersonals, entre d'altres.

I per últim, aconseguir que totes les persones de l'equip estiguin alineades amb la missió,  visió, objectius i valors de l'organització i, d'aquesta manera, se sentin suficientment compromeses i motivades per aportar tot el seu talent.

Conseqüentment, el Model de gestió de l'equip humà per competències  és el que aporta més garanties d'èxit en aquest nou context. Primer, perquè permet ajustar al màxim el capital competencial de l'organització a la seva estratègia i, segon, perquè permet tenir una visió clara del capital de coneixement de que disposa. En definitiva, és un sistema que permet situar a les persones i els seus bagatges competencials en l'eix central de l'activitat, valorant a les persones pel que saben, saben fer i volen fer, i per tant, és el sistema de gestió que pot assolir un major nivell d'eficiència i eficàcia del treball.