Formulari d’inscripció

Dades d'accés

Dades personals

Dades de facturació

Tipus de servei
Els que sou SOCIS BUSINESS del Club Cambra gaudiu d'aquest servei de forma gratuïta. Per tal d'accedir-hi cal que envieu un correu electrònic amb les vostres dades a donaempresaeconomia@cambrabcn.org indicant en l'assumpte ACCÉS BUSINESS A LA PLATAFORMA ODEE

Seguretat i LOPD

Les dades facilitades en aquest acte, així com les que ens pugui facilitar durant tot el procés d’acreditació i validació seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, amb la finalitat principal de possibilitar la prestació del servei contractat, concretament, el procés d’acreditació de competències de càrrecs de conselleres i directives i, en cas de considerar-se adequades, ser accessibles a les empreses i professionals que accedeixin a la plataforma per a la cerca d’aquests perfils. Les referides dades seran tractades en base al compliment contractual i es conservaran mentre vostè no manifesti el contrari. Més enllà d’aquelles comunicacions que poguessin resultar imprescindibles per a la prestació del servei, en especial, la comunicació a les empreses que accedeixin a la plataforma, no està prevista la comunicació de les seves dades a tercers. Així mateix, la Cambra podrà remetre-li, al correu electrònic facilitat, comunicacions que entenguem poden ser del seu interès, a propòsit de la corporació i les seves activitats i/o serveis, conforme a allò establert a l’article 21.2 de la Llei 34/2002. Podrà sol·licitar informació addicional sobre els esmentats tractaments, o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, a: Cambra a Av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona, www.cambrabcn.org, o lopd@ cambrabcn.org. El fet d'emplenar un formulari d'aquest web implica que l'usuari reconeix que la informació a propòsit de l’empresa i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.

Esperi un moment