Empreses

Posem a la teva disposició les conselleres i directives més competents i preparades

img conselleres

La Cambra de Comerç de Barcelona, a través de l’Observatori Dona, Empresa i Economia ha tirat endavant aquesta iniciativa amb l’objectiu d’oferir a les organitzacions l’oportunitat d’integrar als seus Consells d’Administració i equips de direcció les professionals més competents.

Amb aquest objectiu, hem posat a l’abast de les empreses una base de dades que permet fer una primera valoració del capital competencial de les candidates a Conselleres i Directives , a través del CV en clau de competències . D’aquesta manera, podreu realitzar una preselecció, assegurant el màxim nivell d’ encaix entre el capital competencial de la candidata i el Perfil Professional d’una consellera i directiva, adaptat a les vostres necessitats.

Aquesta institució coneix les dificultats que tenen les organitzacions, a l’actualitat, per assegurar la seva viabilitat i, al mateix temps, un cicle de vida equilibrat i sostenible. Per aquest motiu, el seu interès està centrat en treballar per oferir eines i recursos innovadors que permetin a les organitzacions donar resposta a tots els reptes que ha d’afrontar en el futur.

Alguns d’aquests reptes , com la necessitat de diferenciar-se en un entorn cada cop més competitiu, adaptar-se amb major rapidesa als canvis constants de l’entorn, aprofitar les oportunitats que ofereix la globalització i les tecnologies de la informació i la comunicació, entre d’altres, pressionen a les organitzacions a adoptar nous comportaments i valors.

Precisament, els resultats de l’estudi de El Perfil professional d’una Consellera, han posat de relleu una sèrie de factors clau per a la consolidació i creixement d’una organització. El primer, la necessitat que tot l’equip humà posi en joc un ampli ventall de competències , o sigui, un conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds. Segon, que es valorin una sèrie de competències que esdevenen clau en l’Economia del coneixement , com són la creativitat, la innovació, la iniciativa, l’adaptabilitat, la visió estratègica, la comunicació, les relacions interpersonals, entre d’altres.

I per últim, aconseguir que totes les persones de l’equip estiguin alineades amb la missió, visió, objectius i valors de l’organització i, d’aquesta manera, se sentin suficientment compromeses i motivades per aportar tot el seu talent .

Conseqüentment, el Model de gestió de l’equip humà per competències és el que aporta més garanties d’èxit en aquest nou context. Primer, perquè permet ajustar al màxim el capital competencial de l’organització a la seva estratègia i, segon, perquè permet tenir una visió clara del capital de coneixement de que disposa. En definitiva, és un sistema que permet situar a les persones i els seus bagatges competencials en l’eix central de l’activitat, valorant a les persones pel que saben, saben fer i volen fer , i per tant, és el sistema de gestió que pot assolir un major nivell d’eficiència i eficàcia del treball.