Per què és necessari?

Una àmplia participació de les dones més ben preparades a la història en els organismes de presa de decisions és necessària per l’ empresa, per a la pròpia societat i per a les pròpies dones

img conselleres

Avui les dones més ben preparades que mai a la història i amb els millors expedients acadèmics no arriben als alts càrrecs directius ni als consells d’administració. No només a causa de la maternitat i d’una organització social que ho fa incompatible, sinó, sobretot, per l’existència del sostre de vidre, producte d’una cultura empresarial obsoleta que no practica la promoció per mèrits reals.

Cal una renovació en els consells i en les direccions per justícia i per igualtat però, sobretot per una qüestió d’ eficiència, eficàcia, rendibilitat econòmica i valors.

Les empreses amb més participació femenina en els seus equips directius tenen millors resultats econòmics perquè elles són molt bones administradores i tenen una visió a llarg termini. Així mateix, aporten nous valors de relació, cooperació i col·laboració.

  • Les empreses necessiten incorporar a la seva direcció nous perfils competencials amb  noves capacitats  de comunicació, de relacions i d’empatia, de col·laboració, d’adaptabilitat i flexibilitat. Persones que sàpiguen dirigir i organitzar equips en base a la col·laboració i a la cooperació, i aquestes són qualitats bàsicament femenines.
  • La societat necessita nous lideratges i  venen de la mà del que representa “el que és femení” tolerància, mediació, ètica, respecte i pau.
  • Les dones podem fer-ho si volem. Cal coratge, autoestima i sentir-nos recolzades per nosaltres mateixes.
  • Cal noves maneres de fer i  són les que han fet les dones al llarg de la història en privat i, ara, la societat necessita aquests aprenentatges basats en la creació, la comprensió, la comunicació i la solidaritat al servei de la societat i de l’evolució de la humanitat.