Vols ser Consellera?

Dóna’t a conèixer entre aquelles empreses que volen incorporar les conselleres més competents

img conselleres

La Cambra de Comerç de Barcelona a través de l’Observatori Dona, Empresa i Economia ha tirat endavant aquesta iniciativa amb l’objectiu de captar aquelles dones que vulguin ser conselleres i, alhora, oferir a les organitzacions l’oportunitat d’integrar als seus consells d’administració les professionals més competents.

Amb aquest servei entrareu a formar part d’una base de dades que posarem a disposició de totes les organitzacions que vulguin incorporar una consellera en els seus òrgans de govern. També tindreu l’oportunitat d’obtenir el vostre perfil professional i el vostre CV per competències, una eina que us serà molt útil per assolir els objectius del vostre projecte professional.

La consellera és la persona que s’encarrega de vetllar pel bon funcionament d’una organització i per l’interès social.

Les seves funcions principals estan centrades en el pla estratègic de la companyia i la supervisió i control de tots els aspectes de caràcter estratègic i/o que es considerin rellevants per la bona marxa de l’empresa: com l’aprovació del pressupost general o l’orientació de les polítiques,  entre d’altres.

Prenent com a referència els resultats de l’estudi promogut per la Cambra de Comerç de Barcelona, El Perfil professional d’una Consellera, es pot comprovar que l’abast de les seves funcions depèn de la missió de cada organització.

En aquest sentit, quan la missió està orientada a tota l’organització i a l’interès social, el nivell de funcions exigides és major. Segons l’estudi, això vindria donat perquè aquestes organitzacions requereixen una implicació i un compromís per part de tots els membres del consell, molt més elevat que aquelles organitzacions més orientades als resultats econòmics i financers i als interessos de la propietat.

Conseqüentment, l’abast de les funcions de la consellera determinarà el tipus i nivell de competències requerides i, per tant, del conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds necessaris per l’ òptim acompliment de la seva activitat.

La metodologia proposada en el procés de captació de candidates a formar part d’aquesta base de dades, pretén cercar el màxim encaix entre el capital competencial de les candidates  i els requeriments competencials del Perfil d’una Consellera de referència obtingut en l’estudi.

Per fer-ho possible, el procés que us proposem consisteix, principalment, en identificar i reflectir tot el propi capital competencial, prenent com a referència el perfil de consellera elaborat a partir dels fonaments metodològics del Model competencial ISFOL.