Preguntes freqüents candidates

Què és la Plataforma de Base de Dades de Conselleres i Directives?

És un portal on les candidates han demostrat, a través d’un procés d’acreditació competencial, que disposen del perfil adient per ser conselleres i /o directives.

Com funciona?

 1. Registra’t a la Plataforma
 2. Emplena tota la informació obligatòria, és a dir, el CV en clau de competències.
 3. Envia’l.
 4. Et trucarem per agendar una entrevista de 2 hores amb l’expert/a en gestió de les competències.
 5. Tindràs una entrevista amb l’expert/a on t’ajudarà a trobar evidències a les competències i a fer un pla de millora.
 6. Tindràs un temps per fer les modificacions marcades arran de l’entrevista.
 7. Un cop fetes les modificacions hauràs de tornar a enviar el CV.
 8. L’expert/a farà de nou una revisió del teu CV amb les modificacions fetes.
 9. T’enviarem un mail amb el resultat del procés d’acreditació (Acreditada o No Acreditada).

Què són les competències?

Definim el concepte de competència professional com el conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds, que es posen en joc en l’acompliment d’una determinada activitat laboral o professional.

Quines competències s’acrediten?

Les competències que s’acrediten estan dividides en dos subgrups:

 • Coneixements i experiències: Conjunt de coneixements, formació i experiències necessàries per al desenvolupament de l’activitat professional. Per exemple: Coneixements econòmic-financers i experiència en el coneixement del recursos estratègics.Coneixements reconeguts en un determinat context sociocultural com a requisits de funcionament social i empresarial. Per exemple: Coneixement general del context empresarial i competències tecnològiques.
 • Competències: Conjunt d’habilitats, aptituds o capacitats i actituds d’ampli abast que interactuen per donar resposta a situacions empresarials diverses i de diferents nivells de complexitat. Dividides en tres subgrups: d’identificació, de relació i d’afrontament. Per exemple: autoconeixement, comunicació i gestió de les emocions.

Quins perfils s’acrediten?

Quina és una acreditació?

L’acreditació del perfil professional de referència d’una consellera i/o directiva és un procés laboriós on s’assegura el màxim encaix de les competències de la candidata amb les del perfil professional d’una consellera i directiva.

L’acreditació contempla la validació del CV per competències.

A qui va adreçat?

Aquelles dones que vulguin ocupar càrrecs en els òrgans de govern de diferents tipus d’empreses o organitzacions.

A les empreses que vulguin incorporar en els seus òrgans de decisió dones directives o conselleres amb el perfil òptim de consellera i/o directiva.

Per què s’ha creat la Plataforma?

Perquè cal una renovació en els consells i en les direccions per justícia i per igualtat però, sobretot per una qüestió d’eficiència, eficàcia, rendibilitat econòmica i valors. Les empreses amb més participació femenina en els seus equips directius tenen millors resultats econòmics perquè elles són molt bones administradores i tenen una visió a llarg termini. Així mateix, aporten nous valors de relació, cooperació i col·laboració.

Com puc accedir/registrar-me a la Plataforma?

A través del formulari de registre

A quina informació accedeixen les empreses?

Les empreses tenen accés al vostre CV en clau de competències.

Com puc adreçar-me per consultes i dubtes?

La candidata es pot adreçar a l’ODEE a través del formulari de contacte que apareix a la Plataforma, del correu electrònic donaempresaeconomia@cambrabcn.org i el telèfon 902 448 448 ext. 5483.

Quins avantatges m’aporta?

 • Autoconeixement del propi saber i saber fer de les dones.
 • Possibilitat de seguir desenvolupant les competències a nivell pràctic, a través de seminaris, conferències, etc.
 • Reconeixement per part de la Cambra de la validesa del CV, mitjançant un procés d’acreditació.
 • Augment de les possibilitats de ser seleccionades i adquirir una major projecció professional.
 • Accés a la plataforma de les empreses públiques i privades.
 • Formar part d’un networking que es retroalimenti.

És un procés innovador d’autoconeixement personal i d’autodiagnosi competencial que permet una transformació personal i professional, obtenint el millor de cada persona.

Quina durada té el procés d’acreditació?

Segons l’experiència obtinguda durant aquest temps, el procés té una mitjana de durada entre un mínim de 45 dies i un màxim de 65 dies. Tot i així, l’ODEE ha posat a disposició de la usuària uns recursos per tal d’accelerar el procés.

Quin tipus de recursos ofereix la Plataforma?

 • Informació d’ús
 • Metodologia
 • Mapa competencial de consellera i/o directiva
 • Exemple de CV per competències
 • Guia ràpida
 • Sessions presencials d’acompanyament

Quins objectius té la Plataforma?

 • Assegurar el màxim nivell d’ encaix entre el capital competencial de les dones candidates i el requerit per les organitzacions.
 • Posar en valor el capital competencial que tenen les dones, adquirit tant en l’àmbit formal com informal, especialment a nivell d’intel·ligència emocional.
 • Comptar amb el màxim talent a través de la igualtat d’oportunitats i la diversitat en els equips.
 • Millorar la competitivitat de les empreses gràcies a la participació de talent jove, innovador i creatiu.
 • Canviar la cultura d’algunes empreses basada en criteris obsolets, com la selecció basada en l’edat i el gènere.